Zbawiciel

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Zbawiciel (= Chrystus) -la: Chrystus Zbawiciel
zbawiciel (zbawca, wybawiciel) -la; -le, -li

Słownik języka polskiego PWN*

zbawiciel
1. Zbawiciel «w religii chrześcijańskiej: Chrystus»
2. zob. zbawca.

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego