Związek Radziecki

Wielki słownik ortograficzny PWN

Związek Radziec•ki Związ•ku Radziec•kiego a. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Związek So•cjalistycz•nych Republik Radziec•kich (oficj.; skrót: ZSRR) Związ•ku So•cjalistycz•nych Republik Radziec•kich a. Związek Radziecki

Porady językowe

Sowiecki czy radziecki – raz jeszcze
26.06.2018
Jeszcze w sprawie Sowietów. W Wikipedii (wiem, że źródło nie zawsze wiarygodne) przeczytałem, że określenie radziecki zostało zaproponowane przez sowietologa Wiktora Sukiennickiego w roku 1934, ale przyjęła się dopiero, gdy kilka lat po wojnie praktykę tę narzuciły władze komunistyczne. Być może dałoby się tę informację zweryfikować w źródłach.

Łukasz
Sowiecki a radziecki
14.06.2018
Szanowni Państwo,
czy wiadomo, kiedy zaczęto używać staropolskiego słowa radziecki w znaczeniu rosyjskiego sowietskij zamiast kalki sowiecki? Jeśli się nie mylę, przed wojną nawet polscy komuniści mówili wyłącznie Sowiety i sowiecki.

Z poważaniem,
Łukasz
sowiecki czy radziecki?
8.04.2003
Czy prawidłowe językowo jest sformułowanie Związek Sowiecki? Mnie kiedyś uczono, że nie wolno mieszać różnych języków w sformułowaniach tego typu, a przecież słowo sowiecki nie jest słowem polskim.
Z poważaniem
Michał Majewski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... jakoby przeszkodzenie w planowanym spotkaniu Palme - Gorbaczow, w czasie którego Związek Radziecki złożyłby gwarancje nuklearne wobec neutralnej Europy Północnej w zamian za...
  • ... między ludźmi filmu Polski i Rosji, naszego kraju i całego Związku Radzieckiego. W sprawozdaniach piszemy, jakie imprezy zorganizowaliśmy wspólnie, ile odbyło się...
  • ... w lasku pod Smoleńskiem.
    Ostatnie listy od jeńców polskich w
    Związku Radzieckim pochodziły sprzed połowy marca 1940 roku. Po tej dacie docierała...

Encyklopedia PWN

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), Związek Radziecki, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik,
państwo komunistyczne we wschodniej Europie oraz północnej i środkowej Azji;
Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR), Kommunistịczeskaja pạrtija Sowiẹtskogo Sojụza (KPSS),
partia marksistowsko-leninowska sprawująca władzę w sowieckiej Rosji i następnie ZSRR; powstała 1898 jako nielegalna Socjaldemokr. Partia Robotnicza Rosji (SDPRR);
Bohater Związku Radzieckiego, Gierọj Sowiẹtskogo Sojụza,
najwyższy zaszczytny tytuł w ZSRR; ustanowiony 1934;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego