Związek Radziecki

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Związek Radziec•ki Związ•ku Radziec•kiego a. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Związek So•cjalistycz•nych Republik Radziec•kich (oficj.; skrót: ZSRR) Związ•ku So•cjalistycz•nych Republik Radziec•kich a. Związek Radziecki
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego