a contrario

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

a contrario [wym. a kontrario] «przeciwnie»

Encyklopedia PWN

argumentum a contrario
[łac., ‘argument z przeciwieństwa’],
prawo w prawie wnioskowanie oparte na zasadzie, że jeśli norma prawna wiąże konsekwencje tylko z faktami w niej wymienionymi, to konsekwencje te nie wiążą się z innymi faktami.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego