a jak

Wielki słownik ortograficzny PWN

Porady językowe

a także, jak również
26.07.2002
Czy przed wyrażeniami odgrywającymi rolę spójnika i, czyli a także lub jak również, należy stawiać przecinek? A może zależy to od kontekstu, w jakim wyrażenia te zostały użyte?
Dlaczego Petrozawodzk, a nie Pietrozawodsk jak Pietropawłowsk?
18.10.2017
Szanowni Państwo,
w Wielkim słowniku ortograficznym mamy notowaną formę Petrozawodzk
https://sjp.pwn.pl/so/Petrozawodzk;4485841.html, ale i Pietropawłowsk https://sjp.pwn.pl/so/Pietropawlowsk;4486461.html. Czy nie wymagałoby to ujednolicenia – Petropawłowsk, Petrozawodzk lub Pietropawłowsk, Pietrozawodsk? Która forma jest poprawna? Dodatkowo: czy poprawne jest oddanie (transliterowane lub transkrybowane) rosyjskiego -дск- jako -dzk- w nazwie Petrozawodzk?

Pozdrawiam
Dariusz Lewandowski
Nie konsensualny, a więc jaki?
25.01.2003
Witam Państwa,
chciałabym odnaleźć w języku polskim antonim słowa konsensualny. Czy istnieje jedno słowo oddające angielskie pojęcie dissensual, które jest opozycją do angielskiego słowa consensual? W Słowniku wyrazów obcych Kopalińskiego znalazłam: „konsens dawn. zgoda, zezwolenie (zwł. urzędowe) na coś. Etym. – łac. consensus 'zgoda' od consentire 'zgadzać się'; zob. kom-; sens”.
Utworzony od tego rzeczownika termin konsensualny występuje w polszczyźnie (vide umowa konsensualna). Zamieszcza go także Państwa słownik : „konsensualny praw. będący wynikiem zgodnych oświadczeń woli obu stron, p.-łac. consensualis”. Natomiast nie potrafię odszukać jego antonimu. Będę wdzięczna za wszelką pomoc.
Marta Hudak

Ciekawostki

Mówimy „Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B”, mając na myśli to, że zaczętych spraw nie powinno się zostawiać w połowie, lecz należy prowadzić je dalej.
Mówimy „Uczył Marcin Marcina (a sam głupi jak świnia)”, mając na myśli kogoś, kto poucza innych, mimo że sam nie posiada stosownej wiedzy lub umiejętności.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Jak potraktują niewinny żarcik na zebraniu pracodawcy z firmy brytyjskiej, a jak z francuskiej? Dlaczego Grecy zawsze spóźniają się przynajmniej kwadrans? W...
  • ... dla bydła ja wyniosę.
    Za niczym do kuchni nie przychodź.
    A jak się to tobie nie podoba, zaplanuj sobie swoje życie inaczej...
  • ... niekiedy daleko od siebie leżące dziedziny filozofii, nauki, politycznej praktyki. A jaki był jego teoretyczny rdzeń? Jakie było jego z teoretycznego punktu...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego