oczywiście

Słownik języka polskiego PWN*

oczywiście I «partykuła komunikująca, że to, o czym jest mowa, nie budzi żadnych wątpliwości, np. To było oczywiście nieporozumienie.»
oczywiście II «wykrzyknik nawiązujący do wcześniejszej wypowiedzi i potwierdzający to, co ona komunikuje, np. Przywitali się z wami? – Oczywiście, że tak.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego