abonament

Wielki słownik ortograficzny PWN*

abonament -n•tu, -n•cie; -n•tów

Słownik języka polskiego PWN*

abonament «opłacone prawo do korzystania z jakichś usług; też: dowód uiszczenia takiej opłaty»
• abonamentowy

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego