absolutnie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

absolutny
1. «zupełny»
2. «niekwestionowany»
3. «istniejący obiektywnie»
4. «oparty na zasadach absolutyzmu lub rządzący według tych zasad»

• absolutnie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

absolutnie
22.04.2008
Witam,
tym, co mnie szczególnie razi, a czego zwłaszcza w mediach jest pełno, jest sformułowanie absolutnie. Z zajęć językoznawczych wyniosłam wiedzę, że słowa tego można prawidłowo używać jedynie w zaprzeczeniach. Tymczasem wkoło słyszę, że coś jest absolutnie piękne, wspaniałe itd. Proszę o poradę, bo w tym całym chaosie już sama zaczynam wątpić w swoją ciężkim wysiłkiem zdobywaną wiedzę.
Co to takiego?
17.03.2015
Szanowni Państwo,
czy pytania „Co to takiego?” i „Kto to taki?” można uznać za poprawne konstrukcje? A jeśli tak – czy mogą one swobodnie funkcjonować w komunikacji oficjalnej, czy też ich byt należy absolutnie ograniczyć do mowy potocznej?
Łączę pozdrowienia,
M.S.
Co umieścić w bibliografii?
8.12.2014
Szanowni Eksperci,
mam pytanie dotyczące bibliografii załącznikowej. Czy powinny sią w niej znaleźć bezwzględnie wszystkie publikacje przytaczane w przypisach? Nawet te, które nie dotyczą przedmiotu publikacji? Przykład: we wstępie do katalogu rycin Daniela Chodowieckiego autorka, rysując epokę, w której tworzył artysta, przytacza Woltera i Goethego. Czy te pozycje powinny się znaleźć w bibliografii / literaturze przedmiotu?
Z poważaniem
Iwona

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ją innym. Być pewnym i dzielić się pewnością. Można być absolutnie o czymś przekonanym i nie być w stanie zdobyć równego...
  • ... Nie sposób wskazać na taki obszar świata, który by był absolutnie wolny od aksjologicznych zabarwień. W świecie człowieka istnieją miejsca, w...
  • ... choć wcale mnie tam nie było. Ale Roman Giertych jest absolutnie pewien lojalności Wszechpolaków.
    W skład LPR weszli w końcu także...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego