acheiropita

Słownik języka polskiego PWN

acheiropita, achiropita, acheiropoieta «obraz z wizerunkiem twarzy Chrystusa, Marii lub świętych, któremu przypisywano cudowne powstanie i nadprzyrodzoną moc»

Encyklopedia PWN

acheiropita, acheiropoieta, achiropita
[gr. acheiropoíētos ‘nie uczyniony ręką’],
ikon. w sztuce chrześcijańskiej typ przedstawień Jezusa Chrystusa uważanych za powstałe w sposób nadprzyrodzony.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego