alkohol

Wielki słownik ortograficzny PWN

al•kohol -lu; -le, -li a. -lów

Słownik języka polskiego PWN

alkohol
1. «napój o właściwościach odurzających»
2. «związek organiczny, stosowany m.in. jako rozpuszczalnik»

• alkoholowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego