aprobujący

Słownik języka polskiego PWN*

aprobujący «wyrażający aprobatę»
• aprobująco
aprobata «uznanie czegoś za dobre, słuszne, godne poparcia i zgoda na to»
• aprobować
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego