pożądany

Wielki słownik ortograficzny PWN

pożądany; -ni
pożądać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

pożądany «taki, którego obecność jest mile widziana lub który odpowiada oczekiwaniom»
pożądać
1. «bardzo czegoś pragnąć»
2. «czuć do kogoś silny pociąg fizyczny»
pożądanie
1. «silny pociąg fizyczny»
2. «wielka chęć posiadania czegoś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego