aresztować

Słownik języka polskiego PWN*

aresztować
1. «pozbawić wolności osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa»
2. «zająć rzeczy lub wierzytelności dłużnika, pozbawić go pewnych praw w celu zabezpieczenia czyichś roszczeń»
aresztowany «osoba aresztowana»
• aresztowana
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego