armia

Wielki słownik ortograficzny PWN

ar•mia -mii, -mię; -mii (skrót: arm.): armia „Kraków”, ale: II Armia Wojska Polskiego, Armia Krajowa, Armia Ludowa; Armia Zbawienia

Słownik języka polskiego PWN

armia
1. «siły zbrojne państwa; też: lądowe siły zbrojne»
2. «największa operacyjna jednostka wojskowa»
3. «część sił zbrojnych przebywających na obszarze działań wojennych»
4. «wielka liczba ludzi»

• armijny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

elementy Dziesiątej Armii
28.12.2010
Witam,
coraz częściej w literaturze popularnej pojawiają się zestawienia: elementy dywizji, elementy armii, elementy korpusu użyte jako synonim jednostki, oddziału, formacji, grupy żołnierzy. Czy poprawne są następujące użycia:
Niektóre elementy dywizji pomagały przy budowie umocnień.
Oddziały rozpoznania i inne elementy zmotoryzowane przekroczyły granicę.
Elementy Dziesiątej Armii pojawiły się w rejonie Radomia.
Niemcy użyli elementów co najmniej sześciu korpusów z Armii.

Ewa L.
Skrótowce oznaczające jednostki organizacyjne sił zbrojnych
22.11.2015
Bardzo proszę o poradę w sprawie skrótów nazw oddziałów wojskowych.
Czy dla nazwy 2. Dywizja Piechoty Legionów Armii Krajowej prawidłowy będzie zapis 2. DPLeg. AK?
Czy dla nazwy 3. Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej prawidłowy będzie zapis 3. ppleg. AK?
Czy dla nazwy 72. Pułk Piechoty Armii Krajowej prawidłowy będzie zapis 72. pp AK?
Bardzo proszę o rozstrzygnięcie moich wątpliwości i wskazanie prawidłowych form skrótów.
wojsko a ortografia
30.05.2005
Witam,
mam pytanie dotyczące stawiania kropek po liczebnikach porządkowych w nazwach pułków, dywizji itd. W mianowniku, np. 2 Pułk Szwoleżerów, nie stawiamy kropki? A w odmianie tej nazwy stawiamy, tak? 2. Pułku… Nazwy pułków, kompanii piszemy wielką literą? Jak skracamy nazwy stopni wojskowych typu: wachmistrz, ułan, chorąży, podporucznik, pułkownik itd.? Czy Wojsko Polskie zawsze piszemy wielką literą? Dziękuję

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zamieszkać u siebie. Wyeliminował w ten sposób niebezpiecznego gracza z armii Samuraja. Ma go na oku. Uzależnił od siebie.
    Czasami zapominałem...
  • ... dział oraz brygady kawalerii, rozpoczął z rejonu Płońska natarcie 5 Armii w kierunku Boboszewa-Sarbiewa. Trzy godziny po tym, w odległości...
  • ... tę misję z powodzeniem. Schwarzkopf milczał. Jak wielu oficerów regularnej armii, dowódca operacji Pustynna Burza był bardzo sceptyczny wobec sił specjalnych...

Encyklopedia PWN

armia
[fr. < łac. armatus ‘uzbrojony’],
wojsk. część sił zbrojnych rozwinięta na określonym terenie działań wojennych w celu wykonania specjalnych zadań;
armia
[fr. < łac. armatus ‘uzbrojony’],
wojsk. związek operacyjny o różnej strukturze organizacyjnej złożony z kilku korpusów lub dywizji jednego lub kilku rodzajów wojsk;
armia
[fr. < łac. armatus ‘uzbrojony’],
wojsk. siły zbrojne, wojsko.
potoczne określenie sił zbrojnych Rosji sowieckiej i ZSRR;
Armia Polska w ZSRR 1941–42 (AP w ZSRR), właśc. Polskie Siły Zbrojne w ZSRR,
związek operacyjny i ośrodek organizacyjno-szkoleniowy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, podległy rządowi polskiemu na uchodźstwie, a operacyjnie dowództwu Armii Czerwonej;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!