au

Słownik języka polskiego PWN*

Au «symbol pierwiastka chemicznego złoto»
au
1. «okrzyk wyrażający spontaniczną reakcję mówiącego na ból»
2. «dźwięk wydawany przez wyjące zwierzę»
au bleu [wym. o ble]
1. «o potrawie z mięsa: podawany w stanie półsurowym»
2. «o potrawie z ryby: nieoczyszczony ze śluzu i gotowany aż do nabrania niebieskawej barwy»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego