autotransfuzja

Słownik języka polskiego PWN*

autotransfuzja
1. «przetaczanie choremu jego własnej, pobranej uprzednio krwi»
2. «zwiększenie dopływu krwi do serca lub mózgu przez odpowiednie ułożenie ciała»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego