awerroizm

Słownik języka polskiego PWN*

awerroizm «kierunek w filozofii europejskiej XIII–XIV w.»
• awerroistyczny • awerroista

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego