awizacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

awiza•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

awizacja
1. «zawiadomienie o przesyłce»
2. «wezwanie urzędowe, upomnienie lub monit»
3. «powiadomienie o czymś, co ma nastąpić»

• awizacyjny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego