b.

Wielki słownik ortograficzny PWN

B (= bajt; bel; bor – pierwiastek chem.)
B. (= biernik)
b (= bar – jedn. fiz.; baria; barn; bit)
b. (= bardzo; były; bez; bieżący)
B.B. King B.B. Kin•ga, z B.B. Kin•giem, o B.B. Kin•gu
b.a. (= bez autora)
b-boy (muz.) b-boya, b-boyem; b-boye, b-boyów
b.d. (= bez daty)
B-dur ndm
b-moll ndm
b.r. (= bez roku (brak roku) wydania)
b/s (bity na sekundę)
b.u. (= bez uwag)
c.b.d.o. (= co było do okazania, mat.)
m.b. (= metr bieżący)
P.O.B. (= Post Office Box) ndm

Słownik języka polskiego PWN

B I «symbol jednostki pamięci bajt»
B II «symbol pierwiastka chemicznego bor»
b I
1. «litera oznaczająca spółgłoskę b»
2. «spółgłoska dwuwargowa, dźwięczna, twarda»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: drugi»
4. «obniżony o pół tonu dźwięk h»
b II «symbol jednostki ciśnienia baria»
b III «symbol jednostki informacji bit»
B-dur «gama lub tonacja durowa»
b-moll «gama lub tonacja molowa»
witaminy B «grupa witamin biorących udział w procesach oddychania komórkowego i biosyntezy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

b

Porady językowe

b.n.
30.10.2006
Jak prawidłowo pisze się skrót zwrotu bez numeru (chodzi o dom bez numeru na danej ulicy)?
br. i b.r.
4.04.2003
Bardzo uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie, czy skrót b.r. (bieżącego roku), gdy kończy zdanie, powinien mieć zapis: b.r. czy b.r..?
Bardzo serdecznie dziekuję za odpowiedź.
Grażyna Pawelec
Zapis nazwy cyklon B
16.10.2018
Czy nazwę środka trującego stosowanego w obozach zagłady należy zapisać małą czy dużą literą: cyklon B czy Cyklon B (analogicznie także np. cyklon/Cyklon A czy cyklony/Cyklony)? Z jednej strony wydaje się, że jest to nazwa własna konkretnego insektycydu, z drugiej – jest to spolszczenie nazwy handlowej (Zyklon B), a nie nazwa handlowa. W literaturze nie ma ugruntowanego sposobu zapisu, czasami nazwa zapisana jest z małej, czasem z dużej litery.

Ciekawostki

Mówimy „Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B”, mając na myśli to, że zaczętych spraw nie powinno się zostawiać w połowie, lecz należy prowadzić je dalej.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... intensywność zajęć oraz wzmaga pracę mięśni pośladków i kończyn dolnych
    B-T-BODY TONING (ujędrnianie ciała) - opracowane specjalnie dla pań zestawy...
  • ... uszkadza białko inhibitorowe IB, które wiążąc się z czynnikiem NF-B inaktywuje go (p. 3.15.3). Uszkodzone białko inhibitorowe dysocjuje...
  • ... Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia prokurator skierował akt oskarżenia. Prokuratura zarzuciła b. członkom zarządu gminy Centrum, że spowodowali stratę w wysokości 103...

Encyklopedia PWN

muz. pierwszy dźwięk (stopień) gamy B-dur (z dwoma bemolami) i gamy b-moll (z pięcioma bemolami);
litera alfabetu pol. (i łac.), pochodząca poprzez gr. [bḗta] (beta) od fenickiej (północno-zachodnio-semickiej) litery bêṯ;
oznaczenie jednostki powierzchni, → barn.
symbol pierwiastka chemicznego → boru (od łacińskiej nazwy borium).
metrol. oznaczenie jednostki → bel.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego