b.a.

Wielki słownik ortograficzny PWN

b.a. (= bez autora)

Porady językowe

a zwłaszcza...
10.06.2015
Szanowni Państwo,
bardzo proszę o podpowiedź, które zdanie jest poprawne:
a) W czasie wojny Azerbejdżan, a zwłaszcza miasto Baku stało się przestrzenią krwawych walk.
b) W czasie wojny Azerbejdżan, a zwłaszcza miasto Baku, stał się przestrzenią krwawych walk.
c) W czasie wojny Azerbejdżan, a zwłaszcza miasto Baku stały się przestrzenią krwawych walk.
Dziękuję
Pozdrawiam
litery a głoski
10.02.2005
Mam nauczyć głoskowania fonetycznego sześciolatka (konkurs). Jak należy przegłoskować (pomijam zapis fonetyczny): dżem (dż-e-m) czy (d-ż-e-m), kiosk (ki-j-o-s-k), fiołek (fi-j-o-ł-e-k), ekierka (e-ki-e-r-k-a), odznaka (o-dz-n-a-k-a) czy (o-d-z-n-a-k-a), boisko (b-o-j-i-s-k-o), batalion (b-a-t-a-li-i-o-n), artyleria (a-l-t-y-l-ri-j-a), majeranek (m-a-j-e-r-a-n-e-k), przyjeżdżają (p-sz-y-j-e-ż-dż-a-j-o-m)?
Bardzo proszę o pomoc i szybką odpowiedź. Dziękuję.
Hanna Muchewicz
b.n.
30.10.2006
Jak prawidłowo pisze się skrót zwrotu bez numeru (chodzi o dom bez numeru na danej ulicy)?

Ciekawostki

Mówimy „Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B”, mając na myśli to, że zaczętych spraw nie powinno się zostawiać w połowie, lecz należy prowadzić je dalej.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Los Angeles.

  1985 r.
  . Zmiana na stanowisku prezesa C.E.
  B.A. Po 14 latach pracy Bruno Benmeck ustępuje miejsca Guus Van...
 • ... E.B. - Książę Steno Borghese.
  . W 25 rocznicę C.E.
  B.A. 25 sierpnia we Włoszech rozpoczynają się 25 Mistrzostwa Świata. Włochy...
 • ... miejsce.
  1989 r.
  . Czechosłowacja uzyskuje pełną afiliację w C.E.
  B.A.
  . Od tego roku organizowany będzie nowy europejski turniej Puchar Zdobywców...

Encyklopedia PWN

określenie 3 obszarów Polski w okresie międzywojennym, różniących się pod względem poziomu rozwoju ekonomicznego; w końcu lat 30. popularne w publicystyce;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego