balistokardiogram

Słownik języka polskiego PWN*

balistokardiogram «zapis rytmicznych drgań ciała uzyskany w czasie badania za pomocą balistokardiografu»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego