balzakista

Wielki słownik ortograficzny PWN*

bal•zakista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN*

balzakista «badacz, znawca twórczości Balzaka»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego