bateria

Słownik języka polskiego PWN*

bateria
1. «źródło prądu elektrycznego używane np. w latarkach»
2. «zespół takich źródeł połączonych w jeden układ w celu zwiększenia mocy»
3. «zespół identycznych lub podobnych aparatów albo urządzeń połączonych ze sobą ze względów technologicznych w jeden układ»
4. «artyleryjski pododdział ogniowy i taktyczny»
5. «zbiór jednakowych przedmiotów»

• bateryjny, bateriowy
bateria słoneczna «zespół elementów półprzewodnikowych do bezpośredniej przemiany energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną»
bateria wodociągowa «dwa kurki mające wspólny wylot, umożliwiający mieszanie się wody zimnej i gorącej we wspólnym strumieniu»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego