komplet

Słownik języka polskiego PWN*

komplet
1. «zbiór elementów stanowiących pewną całość, w której nie brakuje żadnego z nich»
2. «grupa osób zgromadzonych gdzieś w jakimś celu, wypełniająca wszystkie miejsca»
3. daw. «grupa uczniów pobierających wspólne lekcje lub korepetycje poza szkołą»

• komplecik
komplety
1. «w okresie zaborów i podczas okupacji hitlerowskiej: tajne lekcje lub wykłady organizowane dla mniejszych grup uczniów lub studentów»
2. daw. «lekcje, wykłady poza szkołą, prowadzone grupowo»
kompleta «część modlitwy brewiarzowej odmawiana na zakończenie dnia, po nieszporach»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego