borowski

Wielki słownik ortograficzny PWN

Borow•ski: Tadeusz Borow•ski, Borow•skiego, o Borow•skim
borow•ski (od: Borowa, Borowie, Borów); -scy
czer•nic•ko-borow•ski (od: Czernice-Borowe); -scy a. czernicki

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego