brzeg

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Brzeg (miasto) -gu, -giem; przym.: brzeski
brzeg (skraj, krawędź) -gu, -giem; -gów
Brzeg Dol•ny Brzegu Dol•nego, Brzegu Dol•nym; przym.: brzeski a. dolnobrzeski

Słownik języka polskiego PWN*

brzeg
1. «krawędź ścian, powierzchni przedmiotów»
2. «pas ziemi stanowiący granicę między wodą a lądem; też: obszar lądowy przylegający do rzeki, jeziora, morza»
3. «pas nadgraniczny, krańcowy»

• brzegowy, brzeżny • brzeżek
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego