celowość

Wielki słownik ortograficzny PWN

celowość -ści

Słownik języka polskiego PWN

celowość
1.  «przydatność do jakichś potrzeb»
2. «świadome zmierzanie do celu»
3. filoz. «taki przebieg zjawisk, zdarzeń, działań ludzkich, jakby w swym rozwoju zmierzały one do określonego celu»

• celowościowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

inwencja autora
4.12.2015
Szanowni Państwo,
może czegoś nie rozumiem, ale dlaczego w poradzie Przecinek po dopowiedzeniu lub przydawce: Jej druga, nieco mniej sławna (?) strona odrzucono zależność drugiego przecinka od „inwencji autora”? Kto, jeśli nie autor zdania, wie najlepiej, jaka jest hierarchia treści, które chciał w nim zawrzeć? A chyba od tego właśnie zależy obecność drugiego przecinka, prawda?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
korporacyjna eskalacja
3.06.2015
Szanowny Panie Profesorze,
mam pytanie dotyczące znaczenia słowa eskalacja, które rozpowszechniło się w slangu korporacyjnym i oznacza tam tyle, co zwrócić się do kogoś wyżej w hierarchii służbowej w celu przyspieszenia/załatwienia jakiejś sprawy. Osobiście odczuwam pewien zgrzyt, ponieważ dla mnie było ono zawsze zarezerwowane dla procesów nie podlegających świadomej kontroli jednostki, pozbawionych celowości, podobnie jak nie ma specjalnego sensu powiedzieć do kogoś: „Ewoluuj”.
mall i day trading
15.03.2005
Co można powiedzieć o zapożyczeniach z języka angielskiego: mall (centrum handlowe) oraz day trading? Jak można je wytłumaczyć i do jakich rodzajów zapożyczeń zaliczyć? Czy są to zapożyczenia leksykalne? Z góry dziękuję i pozdrawiam!

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... obowiązującym daną jednostkę organizacyjną zakresem działania w tym czasie.
    2.
    Celowość i prawidłowość danej czynności samej w sobie (np. pobranie z...
  • ... w zasadzie znaczące, rozsądne odłamy opinii publicznej negujące zupełnie jej celowość, jakkolwiek prywatyzacja, jak każda zmiana stosunków społecznych, prowadzi do naruszenia...
  • ... zamknięte, kotek - ledwo żywy. Naprawdę poruszający był jednak opis wyjaśniający celowość tego eksperymentu. Jego autor przekonywał, że zwierzak - naszprycowany odpowiednimi substancjami...

Encyklopedia PWN

filoz. właściwość działania człowieka lub innego bytu polegająca na tym, iż zmierza on do jakiegoś celu;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego