celowościowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

celowość
1.  «przydatność do jakichś potrzeb»
2. «świadome zmierzanie do celu»
3. filoz. «taki przebieg zjawisk, zdarzeń, działań ludzkich, jakby w swym rozwoju zmierzały one do określonego celu»

• celowościowy

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... 4. Strukturę genealogiczną, wynikającą z określonego pochodzenia
  systemu.
  5. Strukturę
  celowościową, związaną z przeznaczeniem i celowością
  działania systemu.

  Istnieją różne propozycje...
 • ... przede wszystkim analizuje znaczenie podstawowych terminów używanych do opisu działań celowościowych w ich ogólności. Takie pojęcia jak "cel", "sprawca", "tworzywo", "narzędzie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego