centralista

Wielki słownik ortograficzny PWN*

cen•tralista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN*

centralizm «system rządzenia polegający na bezwzględnym podporządkowaniu organów władzy lokalnej władzom centralnym»
• centralistyczny • centralistycznie • centralista

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego