chłopomania

Wielki słownik ortograficzny PWN

chłopo•mania -nii, -nię

Słownik języka polskiego PWN

chłopomania, chłopomaństwo «przesadne i naiwne idealizowanie chłopów i życia na wsi»
• chłopomański • chłopomańsko • chłopoman

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wolno powiedzieć - pokolenia modernistów drugiego rzutu, wyznawców owej ozdobnej, rozpasanej chłopomanii, powielanej wielokrotnie mniej ambitnej sztuki, która była ozdobą mieszczańskich salonów...
  • ... porywie dzikości świadomie "zbliżali się do ludu"? Rzecznik tezy o "chłopomanii", Stefan Buszczyński, łączył ją nawet z patriotyczną konspiracją Konarskiego. Inni...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego