chudzielec

Wielki słownik ortograficzny PWN*

chudzielec -l•ca; ci -l•cy, te -l•ce, -l•ców

Słownik języka polskiego PWN*

chudzielec pot. «człowiek chudy»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego