cierpieć

Wielki słownik ortograficzny PWN

cier•pieć -pię, -pią; -rp•cie; -piał, -pieli

Słownik języka polskiego PWN

cierpieć
1. «odczuwać silny ból fizyczny lub psychiczny»
2. «chorować»
3. «boleć nad czymś lub z powodu czegoś»
4. «znosić kogoś lub coś cierpliwie»
5. «ponosić stratę lub szkodę»
cierpiący II «osoba cierpiąca, chora»
• cierpiąca
cierpienie «wielki ból fizyczny lub psychiczny»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego