cierpieć

Słownik języka polskiego PWN*

cierpieć
1. «odczuwać silny ból fizyczny lub psychiczny»
2. «chorować»
3. «boleć nad czymś lub z powodu czegoś»
4. «znosić kogoś lub coś cierpliwie»
5. «ponosić stratę lub szkodę»
cierpiący II «osoba cierpiąca, chora»
• cierpiąca
cierpienie «wielki ból fizyczny lub psychiczny»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego