cisnąć

Wielki słownik ortograficzny PWN*

cis•nąć -s•nę, ciś•niesz, -s•ną; ciś•nij•cie; -s•nął, -s•nęła, -s•nęli; -s•nąwszy; ciś•nięty

Słownik języka polskiego PWN*

cisnąć Iciskać
1. «rzucić czymś lub kimś z siłą»
2. «wyrzucić coś, pozbyć się czegoś»
cisnąć II
1. «gnieść, ściskać coś»
2. «o butach, ubraniu: uwierać»
3. «nakładać na kogoś zbyt liczne lub zbyt ciężkie obowiązki»
4. pot. «wywierać na kogoś nacisk»
5. «przytulać kogoś»
cisnąć się Iciskać się
1. pot. «paść na coś albo gdzieś z dużą siłą, gwałtownie»
2. ciskać się pot. «wybuchać gniewem, miotać się w złości»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego