czytać

Słownik języka polskiego PWN*

czytać
1. «śledząc wzrokiem napisane lub wydrukowane litery, zapoznawać się z treścią tego, co jest napisane lub wydrukowane»
2. «mieć umiejętność odbioru tekstu pisanego»
3. przen. «przepowiadać coś, domyślać się czegoś na podstawie jakichś znaków»
4. «o komputerze: odnajdywać i odtwarzać dane zapisane na nośniku informacji»
czytanie
1. «w parlamencie: zaznajamianie członków parlamentu z tekstem ustawy i dyskusja nad nią»
2. «w czasie mszy św.: odczytywanie fragmentów Pisma Świętego»
próba czytana «pierwsza próba przedstawienia, podczas której aktorzy czytają swoje role»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego