dług

Wielki słownik ortograficzny PWN

dług -gu, -giem; -gów
długi; dłudzy; dłuż•szy

Słownik języka polskiego PWN

dług
1. «suma pieniędzy, którą ktoś pożyczył i musi zwrócić»
2. «obowiązek dłużnika do spełnienia określonego świadczenia»
3. «zobowiązanie moralne wobec kogoś»
dług honorowy «dług karciany»
długi
1. «mający znaczny wymiar wzdłuż»
2. «ciągnący się na dużą odległość»
3. «mający pewien wymiar liniowy od punktu do punktu, np. Robak długi na dwa milimetry.»
4. «trwający znaczny czas»
5. żart. «o człowieku: wysoki»

• długo
długi róg «w piłce nożnej: ten z dwóch narożników bramki, który jest bardziej odległy dla zbliżającego się z piłką zawodnika»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

pług i dług
31.03.2015
Szanowni Państwo,
ostatnio w mojej rodzinie powrócił problem odmiany słowa pług. Ku naszemu zaskoczeniu, dopełniacz to pługa, mimo że, jak myśleliśmy, słowo to będzie się odmieniać podobnie jak dług czy złóg, czyli odpowiednio długu i złogu. Skąd ta różnica? Czy decydująca jest tu (bez)dźwięczność pierwszej głoski w każdym z wyrazów?
Z góry dziękuję za odpowiedź,
Bartek
Długi na 5 metrów, szeroki na 20 centymetrów
1.07.2020
Można zauważyć od jakiegoś czasu, że przy określaniu wymiarów obiektów dominuje forma: długi na, wysoki na, szeroki na. Rzadkie jest określanie wymiarów sformułowaniami typu o dwumetrowej długości. Wydaje się, ze forma ta jest poprawna, niemniej jej nadużywanie stanowi kalkę z języka angielskiego. Bardzo proszę o opinię.
nazwa firmy
9.07.2008
Szanowni Państwo,
pełna nazwa firmy brzmi: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA. Biuro informacji gospodarczej to określenie rodzaju podmiotu gospodarczego, wprowadzone przez ustawę. Zazwyczaj używamy formy skróconej (Krajowy Rejestr Długów), czasem jednak jesteśmy zobligowani do posługiwania się pełną nazwą. Czy dopuszczalna jest odmiana tylko trzech pierwszych wyrazów, np. Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, czy też poprawna jest wyłącznie odmiana wszystkich?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... i chwały. Ci bowiem, którzy wojnę przeżyli,
  pozostali dłużni
  walczącym.
  Dług zaciągnięty wówczas można było spłacić
  świadectwem prawdy
  przedstawionym dla nauki...
 • ... ustawą zwaną umownie "203", która wpędziła prawie 100% szpitali w długi. Sejm uchwalił podwyżkę płac nie wskazując źródła finansowania. Po uchwaleniu...
 • ... długów, dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu.
  § 3. W braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza...

Encyklopedia PWN

obowiązek spełnienia każdego świadczenia (także niepieniężnego) wynikający ze stosunku zobowiązaniowego;
dług publiczny, dług państwowy,
całkowita kwota zobowiązań podmiotów sektora finansów publicznych (w szczególności Skarbu Państwa), jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszów celowych wobec wierzycieli zarówno krajowych (dług publiczny krajowy), jak i zagranicznych (dług publiczny zagraniczny), ustalona po dokonaniu konsolidacji, tzn. po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań tych podmiotów.
biol. czasowy deficyt tlenu w organizmie, powstający wówczas, gdy zapotrzebowanie na energię przekracza wydajność tlenowych procesów metabolicznych albo gdy jest uniemożliwiony dopływ tlenu z otoczenia;
przegrupowanie Chiń. Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej z południa na północ Chin 1934–35, → Wielki Marsz.
Długi Marsz, ang. Long March, chiń. Chang Zheng,
seria chiń. dwu- i trójstopniowych rakiet nośnych służących do wynoszenia sztucznych satelitów na orbitę okołoziemską (pierwszy start — 24 IV 1970);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego