dagerotypia

Wielki słownik ortograficzny PWN

dagero•typia -pii, -pię

Słownik języka polskiego PWN

dagerotypia «pierwsza technika otrzymywania zdjęć fotograficznych»
• dagerotypowy • dagerotyp • dagerotypować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Encyklopedia PWN

pierwsza historycznie technika umożliwiająca otrzymywanie obrazów fotograficznych.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego