daktylogram

Wielki słownik ortograficzny PWN

daktylo•gram -mu, -mie; -mów

Słownik języka polskiego PWN

daktylogram «odcisk linii papilarnych palca»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Encyklopedia PWN

daktylogram
[gr. dáktylos ‘palec’, grámma ‘pismo’],
odcisk utrwalający na papierze linie papilarne palca.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego