degradować

Wielki słownik ortograficzny PWN

de•gradować -duję, -dują

Słownik języka polskiego PWN

degradacja
1. «przeniesienie kogoś na niższe stanowisko»
2. «spadek pozycji, rangi lub wartości czegoś»
3. «proces niszczenia środowiska i jego zasobów»
4. «rozkład związku chemicznego na związki o budowie prostszej»

• degradacyjny • degradować • degradować się

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego