despotyczny

Słownik języka polskiego PWN*

despota
1. «władca mający nieograniczoną władzę, rządzący krajem w sposób bezwzględny»
2. pejor. «człowiek narzucający wszystkim swoją wolę, wymagający bezwzględnego posłuszeństwa»

• despotyczny • despotycznie • despotyczność • despotka
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego