dialektyczny

Słownik języka polskiego PWN*

dialekt «regionalna odmiana języka»
• dialektalny, dialektowy, dialektyczny
dialektyka
1. «teoria filozoficzna ujmująca rzeczywistość jako proces rozwijający się na zasadzie wyłaniania się i przezwyciężania przeciwieństw»
2. «metoda rozumowania i dyskusji polegająca na dochodzeniu do prawdy poprzez ujawnianie sprzeczności tkwiących w pojęciach i sądach»
3. «przeciwieństwa i sprzeczności właściwe jakiemuś zjawisku»

• dialektyczny • dialektycznie • dialektyk
materializm dialektyczny «w filozofii marksistowskiej: ogólna teoria ewolucji przyrody sformułowana w kategoriach dialektyki Hegla»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego