dokąd

Słownik języka polskiego PWN*

dokąd
1. «zaimek wprowadzający pytanie o miejsce, cel lub stan, do którego ktoś lub coś prowadzi albo zmierza, np. Dokąd idziesz?; używany też w pytaniach zależnych, np. Nie wiem, dokąd mamy uciekać.»
2. «zaimek wprowadzający zdanie podrzędne uściślające miejsce, cel lub stan, do którego ktoś lub coś prowadzi albo zmierza, np. Wybrali się tam, dokąd byli zaproszeni.»
3. «zaimek wprowadzający pytanie o końcowy moment trwania czegoś, np. Dokąd mam na ciebie czekać?»
4. «zaimek przyłączający zdanie podrzędne, w którym jest określony końcowy moment czegoś. np. Czekał, dokąd nie zasnęła.»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego