drabant

Wielki słownik ortograficzny PWN*

drabant (żołnierz) -n•ta, -n•cie; -n•ci, -n•tów
drabant (taniec) -n•ta, -n•cie; -n•ty, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN*

drabant
1. zob. trabant w zn. 1.
2. «taniec staropolski z przyśpiewkami, tańczony na zakończenie wesela»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego