drukarska

Wielki słownik ortograficzny PWN

drukar•ski; -scy (skrót: druk.)

Słownik języka polskiego PWN

korekta domowa, własna, drukarska «sprawdzenie przez korektora drukarni prawidłowości wykonania składu»
prasa drukarska «maszyna do odbijania na papierze tekstów i ilustracji z form drukarskich wypukłych, przez tłoczenie»
drukarstwo
1. «drukowanie książek, czasopism itp.»
2. «przemysł obejmujący wszystkie rodzaje techniki drukarskiej»

• drukarski • drukarz
arkusz drukarski «jednostka miary wydrukowanego tekstu obejmującego, zależnie od formatu książki, 32, 16, 8 lub 4 stronice»
stop drukarski «stop, z którego odlewa się czcionki, linie, justunek oraz całe formy drukarskie»
sygnet drukarski «znak odbijany na karcie tytułowej książki lub na okładce, symbolizujący drukarza lub wydawcę»
typograficzne znaki drukarskie «czcionki dające w druku odbitki znaków pisarskich; też: materiał zecerski niedający odbitki w druku»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Chochlik drukarski
7.05.2018
Szanowni Państwo,
skąd się wzięło określenie chochlik drukarski?

Z poważaniem
Stratos Vasdekis
Jeszcze o chochliku drukarskim
30.05.2018
Szanowna Pani Profesor,
w poradzie pt. Chochlik drukarski (7.05.2018) udzielona odpowiedź, w mojej ocenie, dotyczy raczej znaczenia tego zwrotu/określenia, a mnie w swoim pytaniu chodziło o jego etymologię, historię: kiedy, gdzie i jak powstał.

Pozdrawiam
Stratos Vasdekis
i trema
24.03.2011
Dzień dobry,
czy w polskiej ortografii występował kiedyś regularniej znak i-umlaut, który do dziś jest w ukraińskiej wersji cyrylicy? Spotkałem taką literę w następującym reprincie: http://www.grekat.stalwol.pl/1-2.html i uświadomiłem sobie, że chyba nigdy wcześniej jej nie widziałem.
Dziękuję,
Jarek Hirny

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Usiłował nam kiedyś wcisnąć na przechowanie jakieś puszki z farbą drukarską.
    - Powiem więcej - Kinsky pogładził się po krzaczastych, czarnych brwiach. - O...
  • ... specjalnie ukształtowany kawałek ołowiu, który pokryty z właściwej strony farbą drukarską i przyłożony do papieru dawał na nim wizerunek litery, cyfry...
  • ... Jest to zarazem przegląd rozwoju piśmiennictwa polskiego i początków sztuki drukarskiej w naszym kraju, obejmujący okres do Jana Kochanowskiego.
    Równocześnie ukazały...

Encyklopedia PWN

urządzenie do odbijania na papierze tekstów i ilustracji z form wypukłych (czcionkowych, drzeworytowych itp.).
stopy drukarskie, stopy typograficzne,
stopy ołowiu z antymonem (11–28%) i cyną (1,8–12%);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego