drzeworyt

Wielki słownik ortograficzny PWN

drzewo•ryt -ytu, -ycie; -ytów

Słownik języka polskiego PWN

drzeworyt «technika graficzna polegająca na wycięciu rysunku w drewnianym klocku, pokryciu farbą i odbiciu na papierze; też: odbitka uzyskana tą techniką»
• drzeworytowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Iracka, 1988, s. 240). Dzieje się tak ponieważ twórca ludowych drzeworytów: "Chcąc skopiować wzorzec, przekształcał go nie zawsze świadomie - dostosowując do...
  • ... wykonane z desek zachowanych w klasztorach żmudzkim i płazowskim. Wybór drzeworytów opublikował też wspomniany Władysław Skoczylas. Stworzył on ważna w dziejach...
  • ... polskiej sztuki, prezentując nie tylko malarstwo i rzeźbę, ale również drzeworyty i tkaniny artystyczne. Cieszyła się ona zainteresowaniem publiczności, nieco mniej...

Encyklopedia PWN

najstarsza technika graficzna wypukła (grafika), także nazwa odbitki.
technika graficzna uprawiana w Chinach, wywodząca się bezpośrednio z litografii;
technika graficzna sprowadzona do Japonii z Chin wraz z buddyzmem.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!