dublerka

Słownik języka polskiego PWN*

dubler
1. «osoba zastępująca aktora w scenach wymagających specjalnych umiejętności»
2. «aktor grający jakąś rolę na zmianę z innym aktorem lub zamiast niego»

• dublerski • dublerka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego