duchowy ojciec

Porady językowe

regionalne dla
3.12.2008
Witam,
pochodzę z Suwałk, gdzie bardzo często mówi się słowo dla. Wyrażenie na przykład „Daj to Maćkowi” zastępowane jest przez „Daj to dla Maćka”. Chciałbym zapytać, czy można uznać to za regionalizm. Mieszkańcy owych okolic są poniekąd po takich zwyczajach językowych rozpoznawani.
Uprzejmie dziękuję za odpowiedź.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... doświadczenia wolności.
    Kartezjusza oskarżano o wiele win. Widziano w nim
    duchowego ojca oświeconego absolutyzmu i nieoświeconego anarchizmu, ojca antropocentryzmu, nawet ateizmu. Zapominano...
  • ... dzieciństwa, czas kreacji, prokreacji i kontemplacji. Bardzo szanuję moich przewodników duchowych: ojców kamedułów, Wiesława Chrzanowskiego, moją już nieżyjącą babcię, z pochodzenia Białorusinkę...
  • ... wieku. Niewiele o nim wiadomo, a jeszcze mniej o jego duchowym ojcu imieniem Deganawidah. Nie ma bowiem oryginalnego piśmiennictwa z okresu tworzenia...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego