inicjator

Wielki słownik ortograficzny PWN

ini•cjator (człowiek) -ra, B.= D., -rze; -rzy (a. -rowie), -rów
ini•cjator (bodziec) -ra, B.= M., -rze; -ry, -rów

Słownik języka polskiego PWN

inicjator
1. «osoba dająca czemuś początek, występująca z pomysłem»
2. «czynnik niezbędny do zapoczątkowania niektórych reakcji chemicznych»

• inicjatorski • inicjatorka • inicjować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego