mistrz

Wielki słownik ortograficzny PWN

mistrz -rza; -rzowie, -rzów

Słownik języka polskiego PWN

mistrz
1. «człowiek zdecydowanie lepszy od innych w jakiejś dziedzinie»
2. «osoba godna naśladowania, uznana przez innych za wzór»
3. «tytuł zwierzchników niektórych stowarzyszeń i zakonów rycerskich; też: osoba nosząca ten tytuł»
4. «tytuł osoby lub drużyny, która zwyciężyła w zawodach sportowych lub konkursie; też: osoba lub drużyna, która zdobyła ten tytuł»
5. «dyplomowany rzemieślnik»
6. «wykwalifikowany pracownik nadzorujący pracę podległych sobie robotników»

• mistrzyni
mistrz ceremonii
1. «osoba kierująca przebiegiem jakiejś uroczystości»
2. «urzędnik dbający o przestrzeganie ceremoniału podczas uroczystości dworskich»
mistrz wszechwag «w boksie zawodowym: mistrz świata wagi ciężkiej»
wielki mistrz zob. mistrz w zn. 3.

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

mistrz eliksirów
9.12.2011
Moje pytanie dotyczy pisowni stanowiska, jakie zajmuje jeden z bohaterów książek Harry’ego Pottera. Według mnie można napisać Mistrz Eliksirów dużymi literami, stosując się do zasady [85] 18.28 słownika on-line. Był to bowiem najwyższy możliwy do zdobycia tytuł naukowy. Czy zgodnie z regułą zawartą w słowniku taki zapis jest właściwy?
mistrz ortografii czy Mistrz Ortografii?
11.04.2015
Proszę o wyjaśnienie wątpliwości, czy w zdaniu Co roku powtarza się ta sama historia w przypadku zmagań o miano mistrza ortografii człon mistrz ortografii powinien być zapisany małą czy wielką literą? Wyraz miano oznacza tytuł, więc chyba powinna być duża litera.
Dziękuję
mistrz Polski
5.02.2011
Mistrz Polski czy mistrz Polski (w odniesieniu do klubu sportowego)? Czy wyrażenie mistrz w tym kontekście powinno zostać napisane dużą literą? Na przykłąd: „Lech Poznań, który jest Mistrzem Polski (...)”.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Pańskiej świecił nieomal pustkami. Świątobliwy Odon de Saint-Amand, wielki mistrz, przystał na propozycje asasynów i podjął z nimi rokowania. Starca...
  • ... rywalizacji sytuacja nie wygląda wesoło, ale odzyskanie formy przez naszego mistrza jest jeszcze możliwe. Zostało dziesięć konkursów PŚ, nie licząc mistrzostw...
  • ... mistrzów zen. Należy bowiem pamiętać o tym, że wielu japońskich
    mistrzów zen spisywało swoje nauki, naśladując styl chińskich mistrzów,
    jednak ich...

Encyklopedia PWN

mistrz
[czes. < łac.],
majster,
najwyższy stopień w hierarchii rzemieślniczej, pełnoprawny członek cechu, właściciel warsztatu;
mistrz
[czes. < łac.],
zwierzchnik zakonu rycerskiego, → wielki mistrz.
w dawnej Polsce określenie → kata.
Mistrz z Trzebonia, Mistrz z Třeboni, żył w XIV w.,
anonimowy malarz czeski;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego