ebuliometria

Wielki słownik ortograficzny PWN

ebulio•metria -rii, -rię

Słownik języka polskiego PWN

ebuliometria «metoda oznaczania ciężaru cząsteczkowego związków chemicznych»
• ebuliometryczny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Encyklopedia PWN

ebuliometria
[łac. ebullire ‘wrzeć’, ‘kipieć’, gr. metréō ‘mierzę’],
metoda bardzo dokładnego pomiaru temperatury wrzenia bardzo rozcieńczonych roztworów substancji chemicznych;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego