edukacja

Wielki słownik ortograficzny

eduka•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego

edukacja «wychowanie, wykształcenie»
• edukacyjny • edukować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Dzień Edukacji Narodowej
21.11.2005
W związku z niedawnym nauczycielskim świętem spotykam w prasie takie jego nazwy: Święto Edukacji Narodowej oraz Święto KOMISJI Edukacji Narodowej. Właściwa wydaje mi się tylko pierwsza nazwa. Czy mam rację? Będę wdzięczna za odpowiedź.
Aleja Edukacji
17.07.2010
Czy mogę użyć nazwy dla firmy Aleja Edukacji?
kapitan Olga Kowalczyk
18.09.2008
Dzień dobry!
Chiałabym zapytać o to, która forma jest poprawna: kapitana Olgi Kowalczyk czy kapitan Olgi Kowalczyk.
Dziękuję
Aneta

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... że uczelnie nie wykorzystały wszystkich przyznanych im środków - odpowiada wiceminister edukacji Tadeusz Szulc. - Poza tym, zgodnie z ustawą, uczelnia może, ale...
 • ... Warszawa
  Serdecznie zapraszamy do nowo otwartej placówki
  przy ul. Komisji
  Edukacji Narodowej 97
  czynnej w godzinach: pon. pt. 9.00 - 19...
 • ... turystyczno-sportowo-rekreacyjnej, rozwoju bazy oświatowo-kulturalnej i podniesienie poziomu edukacji, kultywowania żywej tradycji góralskiej (poprzez folklor, regionalne budownictwo, gwarę, pasterstwo...

Encyklopedia

edukacja
[łac. educatio ‘wychowanie’, ‘wykształcenie’],
wychowanie, kształcenie;
kwartalnik Akademickiego Tow. Andragogicznego, wyd. od 1993 w Toruniu;
koncepcja umiędzynarodowienia edukacji, której celem jest wyposażenie młodego pokolenia w „globalną świadomość”;
miesięcznik Społecznego Towarzystwa Oświatowego, adresowany do nauczycieli szkół podstawowych, średnich oraz wyższych;
dziedzina kształcenia o charakterze interdyscyplinarnym, mówiąca o roli środków masowego przekazu w procesie socjalizacji, uczenia się i wychowania;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2017

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2017.
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

Świat w przysłowiach

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2017” i odbierz darmowy e-book!