egzotyka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

egzotyka -yce, -ykę
egzotyk (człowiek) -yka, B.= D., -ykiem; -ycy, -yków
egzotyk (coś egzotycznego) -ku, B.= M., -kiem; -ki, -ków

Słownik języka polskiego PWN*

egzotyka
1. «ogół cech właściwych krajom o odmiennym klimacie i odmiennej cywilizacji»
2. «przedmioty lub zjawiska mające takie cechy»
egzotyk
1. «przedmiot mający cechy egzotyczne»
2. «roślina lub zwierzę pochodzące z krajów egzotycznych»
3. «otoczak lub okruch skalny niezwiązany genetycznie z osadem, w którym występuje»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego